Uvjeti Prodaje

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

L-TRADE d.o.o.
Direktor: Adam Lipšinić
Sjedište: Šćitarjevo 4c, 10410 Velika Gorica
Trgovina: Marina Getaldića 3, 10410 Velika Gorica
IBAN: HR7723400091110974472
OIB: 96397230931
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081205803
Tel: 098/360-970
email: info@l-trade.hr

OSNOVNI POJMOVI

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice www.citycoco.hr, u vlasništvu trgovačkog društva L-TRADE d.o.o. (u daljnjem tekstu L-TRADE).

Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.

OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

L-TRADE obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici L-TRADE-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prihvaćanjem uvjeta prodaje kupac potvrđuje potpunost i istinitost podataka koje je dao o sebi, svoju poslovnu sposobnost, ovlaštenje za korištenje kreditne ili debitne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda putem www.citycoco.hr.

NARUDŽBA I SKLAPANJE UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:  e-bankingom ili općom uplatom, pouzećem i kreditnim ili debitnim karticama putem WS Pay sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

Napomena: Proizvode koji su dostupni sa odgođenim rokom isporuke nije moguće platiti pouzećem, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju plaćanja pouzećem dostavne službe, pri isporuci proizvoda, naplaćuju dodatnu naknadu za transfer novca koja nije uključena u iznos cijene naručenog proizvoda i njegove dostave.

Narudžba se smatra zaprimljenom:
U slučaju plaćanja pouzećem – u trenutku kada L-TRADE elektroničkim putem zaprimi narudžbu.
U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, L-TRADE će elektroničkim putem u obliku e-pošte, a po potrebi i telefonski obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.
U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatnicom ili  kreditnim ili debitnim karticama putem WS Pay sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada L-TRADE zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, L-TRADE će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.
Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, L-TRADE isporučuje u najkraćem mogućem roku.

Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, L-TRADE se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu 1 radni dan. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, L-TRADE ne jamči raspoloživost proizvoda.

NAPLATA / AUTORIZACIJA

Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).
U slučaju plaćanja e-bankingom ili općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.
U slučaju plaćanja pouzećem, naknada za plaćanje pouzećem nije uračunata u cijenu i može biti naplaćena i u slučaju da je dostava besplatna.

PODACI O PROIZVODIMA

Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima proizvođača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, L-TRADE zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i L-TRADE ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.

NEDOSTACI NA PROIZVODU

Na zamjenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korištenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakiranju. Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak.

Robu namijenjenu za povrat složite u originalnu ambalažu i obavezno priložite narudžbu i fakturu uz robu. Molimo Vas da ne zaboravite priložiti originalne dokumente jer bez njih nažalost nismo u mogućnosti zamijeniti robu.

L-TRADE ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manja oštećenja na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako oštećenja ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

L-TRADE ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom, te ako Kupac odnosno Primatelj, proizvod koriste na neodgovarajući način.

U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

OSTALI UVJETI

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.
L-TRADE ima pravo jednostrano promijeniti ove Uvjete prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode L-TRADE će isporučiti po uvjetima važećim u trenutku sklapanja ugovora.

PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga internet trgovine www.citycoco.hr prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

www.citycoco.hr je online trgovina i ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice www.citycoco.hr mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se L-TRADE ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

Uvjeti poslovanja

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja L-TRADE d.o.o.-a,  objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu). Cjeloviti zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Kupac:

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja uputi narudžbu Prodavatelju u www.citycoco.hr  internet trgovini trgovačkog društva L-TRADE.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Prodavatelj:

Prodavatelj je L-TRADE d.o.o. , te djeluje putem internetskih stranica prodaje, internet trgovina www.citycoco.hr

Cijene:

Svi proizvodi ponuđeni u internet trgovinama www.citycoco.hr  izražene su MPC-u, Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se L-TRADE unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

L-TRADE d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, L-TRADE neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Fotografije i opisi:

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. L-TRADE nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:

Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl  sadrži podatke o:

 • imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene na stranici “Kontakt”
 • proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
 • glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
 • cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
 • troškovima dostave proizvoda,
 • načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
 • usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, te uvjete korištenja istih ukoliko ih proizvođač osigurava, naznačene su na jamstvenom listu proizvoda.
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. Zakona o zaštiti potrošača, te obrascu za jednokratni raskid ugovora.
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • o tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način.
 • o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac biti dužan platiti Prodavatelju razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. Zakona o zaštiti potrošača.
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
 • ova ponuda vrijedi tri dana. Obzirom Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu cijena, na ponudu odnosno cijena koja će biti važeća u trenutku izvršenja plaćanja, pa je stoga Kupac dužan provjeriti cijenu na dan izvršenja uplate.

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu , a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju ( papir, elektronička pošta ).

Nemogućnost sklapanja ugovora:

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:

Prema informacijama koje su dostupne Prodavatelju, servisni uvjeti se razlikuju obzirom na uvoznika, odnosno proizvođača, ali uglavnom glase kako slijedi:

Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem.

Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine. Ukoliko su servisni uvjeti pojedinog servisera različiti od gore navedenih, primjenjuju se servisni uvjeti servisera, za što Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Jamstvo:

Svi artikli kupljeni u internet trgovinama www.citycoco.hr  imaju najmanje jednogodišnje jamstvo, a određeni artikli, ovisno o proizvođaču imaju jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Raskid ugovora:

Kupac može raskinuti ugovor, ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga Kupac bio obaviješten o pravu na jednostran raskid ugovora.

Ako Prodavatelj nije obavijestio Kupca o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje istekom 12.mjeseci od isteka roka za raskid ugovora ( 14 dana od primitka proizvoda ) .

Ako je Prodavatelj dostavio Kupcu obavijest u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 14 dana od dana kada je kupac primio tu obavijest.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu.

U slučaju otkazivanja narudžbe Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez svih dijelova i dokumentacije s kojom je Kupcu dostavljen te ako ih Kupac ne dostavi niti u daljnjem naknadnom roku od 8 dana od obavijesti Prodavatelja, smatra se da Kupac nije izvršio svoju obvezu vraćanja proizvoda Prodavatelju te u tom slučaju Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava, o čemu će obavijestiti Kupca.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod, Kupac odgovara Prodavatelju za štetu koja se unaprijed procjenjuje u iznosu od 40% plaćene MPC proizvoda. Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta unaprijed pristaje da se navedeni iznos naknade štete kompenzira s iznosom koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu na ime uplaćenih sredstava s kamatama. Ukoliko je ovaj iznos ugovorne kazne niži od stvarne štete koja je Prodavatelju nastala oštećenjem, odnosno korištenjem proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo potraživati naknadu punog iznosa naknade tako nastale štete.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Prodavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan, Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Cjeloviti zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Isključenje prava na raskid ugovora:

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

 • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
 • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
 • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
 • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina,
 • o igrama na sreću.

NEMOGUĆNOST ISPORUKE OD STRANE PRODAVATELJA

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 10., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@l-trade.hr.  Na sve primjedbe i prigovore L-TRADE odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)

Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS) – link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

DOSTAVA

Internet trgovine www.citycoco.hr usluge dostave obavlja na području cijele Republike Hrvatske uključujući i otoke samostalno i u suradnji s dostavnom službom Overseas Ekspress, HP Express i po potrebi ostalim dostavnim službama o čemu će unaprijed obavijestiti kupca. Kupac na svoj zahtjev može dogovoriti isporuku s nekom drugom dostavnom službom te u tom slučaju sam kontaktira dostavnu službu i u svoje ime i za svoj račun ugovara uvjete dostave robe. Dostava naručenih proizvoda obavlja se u roku od 2-7 dana od trenutka izvršene uplate na žiro-račun prodavatelja ili zaprimljene potvrde o plaćanju, osim ako za pojedine narudžbe nije drugačije dogovoreno s Kupcem. Vikendi i blagdani ne uračunavaju se u rok isporuke. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod na adresu kupca u utvrđenom roku ( zbog nedostatka robe na stanju i sl. ) o tome obavještava kupca u najkraćem mogućem roku i dogovara s kupcem termin isporuke.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju vidljivih oštećenja ambalaže, odnosno proizvoda, odmah pisanim putem predati dostavljaču (djelatniku službe koja obavlja dostavu) reklamaciju. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem.

Dostava se vrši “od vrata do vrata” za manje proizvode i “od vrata do ulaza u zgradu” za fizičke osobe tj. do mjesta do kojeg se može krajnje pristupiti prijevoznim manipulativnim sredstvom za glomazne proizvode.

U odnosu na odgovornost Prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne (kogentne) odredbe važećih zakona. Ukoliko je dostavu organizirao Prodavatelj, troškove dostave naplaćuje kurirska služba kod preuzimanja robe od kupca prema važećem cjeniku.

Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave. Ako Kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Ukoliko kupac na svoj zahtjev, u svoje ime i za svoj račun, dogovori isporuku putem neke druge dostavne službe, obveza Prodavatelja se smatra ispunjenom preuzimanjem pošiljke od strane službe po nalogu Kupca, te Prodavatelj ne odgovara za rad te dostavne službe.

PLAĆANJE

Kupci naručene proizvode i usluge plaćaju na sljedeći način:

 • Općom uplatnicom / direktnom bankovnom transakcijom
 • Pouzećem prilikom isporuke robe
 • Kreditnim ili debitnim karticama putem WS Pay sigurnog sustav za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu

Prije izvršenja uplate bilo kojim od ponuđenih modela plaćanja Kupac se prvotno mora registrirati i ispuniti online formular za narudžbu proizvoda.

Ponuda koju Kupac namjerava platiti ne smije biti starija od 3 radna dana, jer u tom slučaju Prodavatelj ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih proizvoda. Ukoliko je ponuda ipak starija od 3 radna dana, prije uplate molimo da kontaktirate naše prodajne savjetnike kako bi provjerili mogućnost isporuke traženog proizvoda. Svi podaci potrebni za realizaciju ponude (uplate) nalaze se na ponudi koju Prodavatelj dostavlja Kupcu. U maloprodajne cijene objavljenje na internet trgovini uračunat je PDV. Za ostale informacije o načinima plaćanja molimo da se obratite našim prodajnim savjetnicima.

Upute za korištenje web trgovine

Web trgovina je podijeljena na Glavne kategorije i potkategorije u kojima se nalaze proizvodi iz naše ponude. Ukoliko niste pronašli traženi proizvod u web trgovini možete nas kontaktirati preko emaila  info@l-trade.hr ili telefonski +385 98 360 970 te zatražiti traženi proizvod. Postoji vjerojatnost da ga možemo isporučiti ali nije oglašen za prodaju.

Nakon što ste se odlučili za neki od ponuđenih proizvoda možete ga ubacite u košaricu klikom na tipku „Dodaj u košaricu“. Nakon ubacivanja proizvoda u košaricu u gornjem desnom uglu u svakom trenutku možete vidjeti ukupnu vrijednost svih odabranih proizvoda. Po završetku odabira kliknite na tipku „Košarica“ kako bi provjerili detalje o izabranim proizvodima, upisali potrebne količine i završili sa kupovinom.

Po primitku Vaše narudžbe obavijestiti ćemo Vas putem email-a ili telefonski u najkraće mogućem roku o statusu Vaše narudžbe.

Izrada ponude

Nakon što zaprimimo Vaš upit za traženi artikl, pristupamo izradi ponude koju Vam šaljemo na email koji ste nam dostavili. Ukoliko traženi artikl nije na našem lageru, također Vas obavještavamo koliko je vremenski rok isporuke. Ponuda vrijedi 3 radna dana i neobvezujuća je. Nakon što vaša uplata bude evidentirana, naručeni artikl šaljemo na adresu koju ste naveli u registraciji i to Overseas Expressom ili nekom drugom kurirskom službom.

Dokumentacija koja pripada ponudi, kao što su slike, nacrti, podaci o težini ili dimenzijama podrazumijevaju se samo kao približne vrijednosti, ukoliko nisu isključivo označene kao obvezne.

Zaštita osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obveze Prodavatelja, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s Kupcima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
2. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
3. L-TRADE  ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. L-TRADE za naplatu putem kreditnih kartica koristi usluge treće strane, WS pay servisa, koji enkripcijom štiti vaše podatke.
4. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
5. Ako ste nam dostavili vaše osobne podatke, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak kao i ostala prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima te o načinu kako L-TRADE obraduje vaše osobne podatke pogledajte Izjavu o zaštiti podataka posjetitelja na internetskim stranicama www.citycoco.hr.

Izjava o kolacicima (Cookie policy)

1. Kako bi stranice „www.citycoco.hr“ ispravno radile, one moraju na racunalo korisnika spremiti malenu kolicinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, L-TRADE prije spremanja Cookiesa (kolacica) mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice „www.citycoco.hr“ internetske trgovine Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa (kolacica).
2. Korisnik iskljucivanjem kolacica odlucuje hoce li dospustiti pohranjivanje kolacica na svom racunalu. Postavke kolacica mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Korisnik onemoguci kolacice, postoji mogucnost da stranica nece moci koristiti neke od funkcija koje podržava internetska trgovina www.citycoco.hr.

KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA

L-TRADE d.o.o.  pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo izmjene cijena. Sadržaj je informativnog karaktera, ne odgovaramo za točnost podataka.
Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Vaša košarica

close